Program

Program Digital Pathways

digital PATHWAYS logo

Program Digital Pathways jest głównym celem projektu i składa się z: zestawu modułów, zestawu “sesji próbnych” i zestawu artefaktów cyfrowych. Struktura pozwala młodym ludziom współpracować i rozwijać umiejętności cyfrowe w takich dziedzinach, jak tworzenie filmów, tworzenie gier, animacja i media społwcznościowe. Podczas “sesji próbnych” mają okazję zbadać niektóre konkretne obszary mediów cyfrowych, a także nawiązać kontakty z ludźmi z branży mediów cyfrowych. W ten sposób młodzi ludzie mogą połączyć zajęcia pozalekcyjne z prawdziwym światem pracy.
Moduły zawarte w Programie obejmują osiem zagadnień:

  1. Wstęp i budowanie zespołu
  2. Film
  3. Cyfrowa edycja obrazów
  4. Animacja poklatkowa
  5. Animacja 2D
  6. Dźwięk
  7. Media społecznościowe
  8. Tworzenie gier komputerowych

Ponadto opiekunowie opracowali zestaw konspektów zajęc towarzyszących każdemu z modułów. Na przykład moduł filmowy składa się z czterech zajęć, podczas gdy moduł animacji poklatkowej składa się z dwóch zajęć. Moduły zawierają informację o tym, jak długo się go realizuje, i co młodzi ludzie powinni umieć po jego ukończeniu.

Program Digital Pathways (j. angielski) w formacie PDF
Program Digital Pathways (j. niemiecki) w formacie PDF
Program Digital Pathways (j. polski) w formacie PDF

Repozytorium cyfrowych artefaktów

Programme screenshot