Materiały UDZ dla Mentorów

 

Materiały UDZ dla Mentorów

W czasie trwania projektu opracowano zestaw materiałów UDZ dla Mentorów, aby wspierać ich w przygotowywaniu i realizowaniu programu Digital Pathways. Materiały UDZ zawierają wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzenia zajęc, które sprawdziły się już podczas projektu. Materiały prezentują, jak Mentorzy mogą wspierać młodych ludzi, tak aby we współpracy z rówieśnikami uczyli się i rozwijali cyfrowe umiejętności.

Filmy korespondują z konspektami zajęć zamieszczonymi w programie Digital Pathways i obejmują następujące zagadnienia:

  1. Film
  2. Cyfrowa edycja obrazów
  3. Animacja poklatkowa
  4. Animacja 2D
  5. Dźwięk
  6. Media społecznościowe
  7. Tworzenie gier komputerowych

Poprzez filmy wideo Mentorzy dzielą się wiedzą zdobytą podczas wdrażania projektu, a tam, gdzie jest to konieczne, omawiają niektóre konkretne zagadnienia techniczne, używane technologie lub oprogramowanie.

Dostępne są również dodatkowe materiały wideo i zasoby do dalszej nauki.