O projekcie

O programie “Digital Pathways”

H2 Learning, Digital Hub Development Agency (DHDA), National College of Art and Design (NCAD), Fundacja Krzyżowa (Polska) i MFG Baden-Württemberg (Niemcy) podjęły współpracę w celu opracowania projektu o nazwie “Digital Pathways dla młodzieży z całej Europy”.

Projekt “Digital Pathways dla młodzieży z całej Europy” został bezpośrednio zainspirowany programem Digital Hub – Future Creators opracowanym przez H2 Learning i NCAD. Celem projektu jest zapewnienie młodzieży w całej Europie możliwości rozwijania szeregu umiejętności cyfrowych; zapewnienie im wirtualnej przestrzeni, w której mogą prezentować swoje prace i nawiązywać kontakt z rówieśnikami; przedstawienie szerokich możliwości karier zawodowych w tym rozwijającym się sektorze i identyfikowanie szlaków przyszłej edukacji i zatrudnienia w dziedzinie mediów cyfrowych.

Korzystanie z technologii cyfrowych jest nową i rozwijającą się koncepcją w społeczeństwie i rośnie przekonanie, że szkoły nie przygotowują naszej młodzieży w zakresie tych kluczowych umiejętności.

Cele projektu to:

 1. Stworzenie i uruchomienie “Laboratorium Kreatywności” w każdym kraju partnerskim, angażującego grupę uczniów szkół średnich i ich Mentorów. Przeprowadzenie oceny potrzeb młodych ludzi oraz ich umiejętności w zakresie mediów cyfrowych. Zapoznanie się z różnymi zawodami wykorzystującymi media cyfrowe przez organizowanie spotkań z przedstawicielami branży mediów cyfrowych.
 2. Opracowanie programu Digital Pathways, rozwijającego szereg umiejętności cyfrowych, które mogą być dostarczane w dowolnych, nieformalnych warunkach kształcenia w całej Europie.
 3. Opracowanie materiałów Ustawicznego Dokształcania Zawodowego (UDZ) dla Mentorów, dzięki czemu mogą prowadzić warsztaty szkoleniowe.
 4. Organizowanie warsztatów i wizyt studyjnych w krajach partnerskich dla Mentorów.
 5. Zweryfikowanie programu Digital Pathways i materiałów UDZ na zajęciach z młodzieżą uczącą się we wszystkich krajach partnerskich, kładąc duży nacisk na możliwość dzielenia pracy i pomysłów online.
 6. Zapewnienie młodym ludziom w krajach partnerskich poradnictwa zawodowego, angażujących przedstawicieli przemysłu, szkoły i rodziców.
 7. Propagowanie wyników projektów w państwach członkowskich UE.

Projekt ma pomóc nastolatkom rozwijać swoje kompetencje cyfrowe poza otoczeniem szkoły oraz opracować model nauczania pozaszkolnego cyfrowych umiejętności dla młodzieży. Projekt skupia się na tworzeniu przez młodych ludzi cyfrowych artefaktów oraz w procesie rozwijania umiejętności – zarówno technicznych, jak i miękkich.

Uważamy, że szkoły w całej UE nie w pełni zapewniają takie możliwości, więc istnieje potrzeba opracowania ich w nieformalnych przestrzeniach nauczania. Na podstawie tego zostaną opracowane dwa następujące rezultaty skierowane do organizacji młodzieżowych, opiekunów i osób uczących się:

 1. Program Digital Pathways
 2. Materiały UDZ dla Mentorów cyfrowych

Partnerzy projektu:

 • H2 Learning z Irlandii
 • NCAD z Irlandii
 • MFG z Niemiec
 • Fundacja Krzyzowa z Polski
 • DHDA z Irlandii.

Projekt trwał dwa lata i zakończył się w styczniu 2017 r. Projekt jest finansowany z programu Erasmus + Unii Europejskiej, który zarządzany jest w Irlandii przez Narodową Agencję Léargas.

Erasmus + logo